CNE. Transcripció literal N

Dripping + colors diversos = extintor roig
pero no, això no és aixina!
paRALELEBÍFIDUS ESTUPEFACTUS
PER A LA RELACIÓ DE CONCIÈNCIA AMB
els eruptes inintenigibles com a idioma
projectat en un projector desaprofitat
DIU: "Haguerem Tingut que fer
uns dardosssss...!"...
els pares influencien percepcions alienes
(I tot això i la tia es queda mirant-te)
en LA MESURA EN QUE LA
FRASE ANTERIOR ÉS MENTIRA
la talla clàssica es fundix amb boles brillants
No ho sé. No podem saber-ho...
peRQUE LA METÁSTASIS VA EXPANDINSE
i EL SIONISME VA COAGULANT-SE
i EL CADAVER VA DESCOMPONENT-SE (I OCUPE MES FRASES DE
parla'm en valencià i alalalalalong!!!