El calentito

Sísí, febrer és aixina! Si algún pensava que no li tocaria que s'aprepare que este ve carregaet!! Iuuuuuuju mamá!!