Sant Joanet és la mesura de tot

Cuenca

3 i 3 i 3 fan 9
9 i 3 fan 12
12 i 13 = 25
ja veus qui ho diría
depén...
les vorticials ja flipen hui en dia
això de les 13 dimensions jo me cague
realment hi ha infinites
jo estic en Lucky
infinites possibilitats, infinit tot.
infinit es indefinit.
la majoria de dimensions són molt paregudess
per collons en algun univers
un dragó entra per la finestra i diu:
"Perdó, pa nar a Màlaga?"
"No, és que encara no són les deu"
"Ah, perdone"
i s'en va.
Entre un cm i dos cm hi ha infinita distancia ( 1 cm )
Encara es pot filar més prim.
el univers creix de forma exponencial.
les matemàtiques i l'energia inagotable, l'energia i la matèria
veus, congelant-se realment és fred, és la lentitut,
ahí està en joc la percepció del temps, com el coneguem va retrasantese i no compensa ixa lentitud...
en conte de l'amour, movent-se a dos metros per dia, se li acaba l'enèrgia atòmica que el manté en una cosa, es depredadora de l'enèrgia i no aliment, el parque d'este pis fluctúa...
una prova de que l'univers és una membrana...