Condolència

La vida és com la vida
pareguda
divertida
com el joc del gat i el gos

La vida no és mentira
ni falàcia
ni ficció
té els millors gràfics que trobes
posa-li imaginació

No voràs cap diccionari
que continga explicació
no existeixen manuals
ni tampoc definició

Es capgira
rodola
i es despassa els pantalons
no perdona
i ens ensenya
a partir de la fricció

Delira
sospira
i entreté a qualsevol
si despistada
es descuida
observant un rierol
dóna't pressa
corre
afanya't
i consola-li el seu dol