Sumissió

Bon consumisme,
destartalada compra,
cartera buida.